ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་གནང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་སྔ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་བདེ་འཇགས་སློབ་སྟོན་པའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་མྱོང་མཁན་སྐུ་ཞབས་མྷེ་ནོན་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་འཛིན་སྟངས་སྐོར་ཕྱག་དེབ་ཅིག་རྩོམ་བྲིས་གནང་ཡོད་པ་དེའི་ནང་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་སྤྱི་ལོ་༡༩༨༨ལོར་བཞག་པའི་ཆིངས་ཡིག་དེ་ད་ཆ་ནུས་མེད་དུ་གྱུར་བ་དང་། དུས་ཀྱི་འགྱུར་བའི་གནས་སྟངས་ཁག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ཕྲན་བུའི་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG