ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༡/༣༠

བོད་ནང་ཆུ་མཛོད་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དུ་འགྲོ་བའི་དཀའ་རྙོག་གི་ཐད་ལྡི་ལིའི་ནང་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཐོ་སྒང་བོད་ཀྱི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆུ་རགས་སམ་ ཆུ་མཛོད་རྒྱག་རྒྱུ་མང་དུ་གཏོང་བཞིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ ཉེ་འཁོར་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབས་ཆེ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཐད་ བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་ཚོགས་འདུ་ཞིག་བསྐོང་ཚོགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG