ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རླུང་འཕྲིན།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་རྒྱུར་ཉེན་བརྡ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གདན་ཞུ་རྒྱུར་ཉེན་བརྡ།
please wait
Embed

No media source currently available

0:00 0:07:20 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་ལ་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གདན་འདྲེན་ཞུ་མི་ཆོག་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ དེ་ཡང་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་༡༤ཉིན་ཐའེ་ཝན་གནད་དོན་ཐད་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་༧གོང་ས་མཆོག་ནི་ཁ་བྲལ་བའི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཐའེ་ཝན་ནང་གི་མི་ཁག་ཅིག་གིས་ཁ་བྲལ་བ་དང་ངན་པ་ལག་སྦྲེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེས་མཚོ་འགག་ངོགས་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཚབ་ཆེ་ཡོང་རྒྱུ་རེད་ཅེས་ཉེན་བརྡ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG