ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

རྒྱ་ནག་གསར་འགོད་པ་ཕྱིར་ཕུད་དང་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ཁང་རྒྱ་བསྐྱེད།


རྒྱ་ནག་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་གར་དུ་གསང་མྱུལ་གྱི་ལས་ཀ་བྱས་པར་བརྟེན་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་མི་གསུམ་གྱི་ཐོངས་མཆན་ཡི་གེ་རྒྱུན་སྲིང་མ་བྱས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་གི་འཐབ་ཕྱོགས་གཅིག་གྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྡེ་ཚན་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་ཏེ་སྤྱི་ཚོགས་གནས་རིམ་གསར་པའི་མི་སྣ་ལ་འབྲེལ་ལམ་བཟོས་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འཆར་ཡོད་པའི་ལས་གཞིའི་ཐད།

XS
SM
MD
LG