ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨེམ་རྗེ། དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས། སྤྱི་ཚོགས་འཕྲོད་བསྟེན་ཞབས་ཞུ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ནི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་གཞིས་ཆགས་ནང་གི་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་སྨན་ཁང་གྱི་ཕྱི་ལུགས་བོད་པའི་སྨན་པ་གཅིག་པོ་དེ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་གོང་བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དང་རྒྱ་གར་ནང་གི་སྨན་ཁང་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་ནང་སྨན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་འདུག ཁོང་དང་ཨེམ་རྗེ་གཞན་ཁག་གཅིག་གིས་དྲ་ལམ་ཐོག་ནས་ཕྱི་ལུགས་བོད་པའི་སྨན་པའི་གླེང་སྟེགས་ཤིག་གསར་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG