ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་མཁན་ཁྲིམས་རྩོད་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ན་ནིང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་ཁྲིམས་རྩོད་པ་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གྲས་སུ་ཁྲིམས་དོན་ཞིབ་འཇུག་གི་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཀྲའོ་ཝེ་ཉེ་ཆར་གློད་དཀྲོལ་བཏང་ཡོད་སྐོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་རུང་། ད་རིང་གཟའ་ཟླ་བ་ཉིན་ཁོང་གི་བཟའ་ཟླས། ཁོ་མོ་གློད་དཀྲོལ་བཏང་བ་དེར་ཐེ་ཚོམ་ཡོང་གི་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁོང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ།

XS
SM
MD
LG