ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ། དཔེ་གསར་གྱོན་ཆས་འཆར་འགོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།འམ་བསྟན་ནོར་ལགས་ནི་དཔེ་གསར་གྱོན་ཆས་ཆེད་ལས་སློབ་གཉེར་མཐར་ཕྱིན་ཞིང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་གསར་ཁྲོམ་རར་ལོ་གཉིས་ཙམ་ལས་ཀ་བྱས་ཏེ་རྗེས་ད་ལྟ་ཁོང་སྒེར་ངོས་ནས། ༼ཤར་ལྷོ༽ཞེས་པའི་གྱོན་ཆས་དཔེ་གསར་བཟོ་ཚོང་ཁང་སྒོ་འབྱེད་བྱེད་འདུག་ལ། ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་གདོད་མའི་ལག་རྩལ་གཞི་ལ་བཞག་སྟེ་རས་ཆའི་རྒྱུ་ཆ་མ་གདན་གྱོན་ཆས་དཔེ་གསར་གྱིས་གཙོས་ཐོན་རྫས་སྣ་མང་འཆར་འགོད་དང་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

XS
SM
MD
LG