ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་།

ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་།


བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གིས་སོ་སོའི་དགོས་མཁོ་དང་དམིགས་ཡུལ་ལ་གཞིགས་ནས་ཤེས་ཡོན་དང་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་སོགས་ལས་དོན་གང་ཅིར་སྒེར་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོ་བོར་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད། བཞུགས་སྒར་དྷ་ར་སམ་ལར་བརྟེན་གཞི་བྱས་པའི་ལྷ་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་ཤེས་ཡོན་ལྟི་གནས་ཁང་ནི་བོད་པ་སྒེར་པ་ཁག་གིས་འཛིན་སྐྱོང་བྱས་ནས་བོད་མི་དང་ས་གནས་ཡུལ་མི། ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཅས་ལ་སྤྱི་ཚོགས་བདེ་དོན་གྱི་ལས་དོན་དང་ཤེས་ཡོན་..

XS
SM
MD
LG