ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་གི་རྡུལ་ཕྲན་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༠༩་ལོར་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་བཟུང་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ལས་སོང་གོང་། ཁོང་ཡུ་རོབ་གླིང་གི་ཆེཀ་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ཕུ་རཀ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་ཏེ། ཁོང་གིས་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོར་ཨ་མི་རི་ཀ་འཛམ་གླིང་འདིར་རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མྱོང་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG