ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་བར་རི་ལེའི་ལྕགས་ལམ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་པ།


province to Lhasa, will be opened to cargo trai

བལ་ཡུལ་གྱི་སྲིད་བློན་གྱིས་ད་ལན་རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པའི་སྐབས་འདིར། ཉེ་བའི་ཆར་བལ་ཡུལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་རིགས་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་ལ་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་ནས་བཅའ་དངོས་སྐྱེལ་འདྲེན་ ཐུབ་མིན་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་བསྐྱར་དུ་་མི་ཡོང་བ་བྱ་རྒྱུའི་སླད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་བརྒྱུད་ནས་་རྒྱ་ནག་དང་་བལ་ཡུལ་གཉིས་དབར་རི་ལེའི་ལྕགས་ལམ་གསར་འཛུགས་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་བྱས་པར་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཁས་ལེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG