ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་པ་ཀྶི་ཐན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ཚོང་རྒྱུ་བཀག་པ།


ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་པ་ཀིས་ཐན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ཨེཕྷ་ ༡༦ རྟགས་ཅན་ཚོང་རྒྱུ་བཀག་འགོག་གནང་རྒྱུར་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་པ་དང་། དེ་ཡང་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་པ་ཀྶི་ཐན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་བརྒྱད་བཙོང་རྒྱུ་གཏན་འཁེལ་ཟིན་པའི་ཐག་གཅོད་ལ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་འཐུས་མི་མང་བའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་བཀག་འགོག་བྱས་འདུག དེ་ནི་པ་ཀྶི་ཐན་གྱིས་ཁ་ཆེའི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོར་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་རྒྱུར་ལ་འདོད་པ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་དེར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ནང་སེམས་ཚོར་དྲག་ཏུ་སོང་ཡོད་པའི་མངོན་རྟགས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། པ་ཀིས་ཐན་གྱི་ཉིན་རེའི་གསར་ཤོག་ཌའོན་ནམ་མཐོ་རེངས་ཞེས་པས་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཁུངས་ལུང་འདྲེན་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་དོན་ལ་ ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་པ་ཀྶི་ཐན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་བཙོང་འཆར་ཡོད་པ་དེ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པ་རེད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG