ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༢

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་བོད་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཁའི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ནན་སེ་པི་ལོ་སི་བོད་ལ་ཕེབས་ནས་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག ཐེངས་འདིར་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་ལྕམ་སྐུ་ནན་སེ་པི་ལོ་སི་དང་སྐུ་ཞབས་ཇིམ་མེག་གོ་ཝན་བཅས་རྣམ་པ་ནི་བོད་དོན་ཐོག་ཡུན་རིང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡིན་ཁོང་རྣམས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་གང་ལ་ཕེབས་ཡོད་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG