ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱ་ནག་གི་གསར་སྐྲུན་གླིང་ཕྲན་ཁག་དང་ཨ་རིའི་སྐོར་གཡེང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོ་ཚུད་པའི་སྐམ་མཚོ་གནམ་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ས་ཁག་ལ་མུ་མཐུད་དུ་སྐོར་གཡེང་དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་ལས་དོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་སྤྱི་ཞིག་གིས་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་། འདི་དང་དུས་མཚུངས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་བདག་དབང་རྩོད་སའི་གླིང་ཚོམ་ཁག་གི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་གྲུ་བཏང་པ་དེས་གཞན་ལ་ཉེན་ཀ་མི་འབྱུང་ཞེས་བཤད་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG