ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༥

ལའོ་སེ་ནང་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པར་ཤིང་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གསང་དབང་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་ཐོན།


l-illegal-logging-site
l-illegal-logging-site

ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ལའོསེ་ནང་ཁྲིམས་དང་མ་མཐུན་པར་ཤིང་སྡོང་ཕོན་ཆེ་བཅད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་སྦི་ནམ་ནང་ནག་ཚོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གསང་དབང་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་གྱར་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG