ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་སུ་བཙུན་མ་ཕྱིར་འབུད་དང་ ས་ཁང་བཙན་འཕྲོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཞེས་འབོད་པའི་འབྲི་རུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་བཙུན་དགོན་ཁག་ནས་བཙུན་མ་ཕྱིར་འབུད་དང་ ས་ཁང་བཙན་འཕྲོད་བྱས་ཏེ་བོད་མིའི་ཐོག་དྲག་གནོན་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་ལུགས་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG