ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་གནང་བར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཇུག་འགྲིལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་གསུམ་གྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་དོན་གླེང་སློང་དགོས་རྒྱུའི་དགོས་དོན་ཁག་ལྔ་ཙམ་བཏོན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་ཕྱིན་པའི་སྐབས་དེར་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་གནང་བར་བརྟེན་ནས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེ་བཞིན་རེས་གཟའ་ཉི་མིའི་ཉིན་འཇུག་བསྒྲིལ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG