ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཟླ་བ་རྗེས་མ་ཨ་རིའི་ནང་གནང་རྒྱུའི་ཆིབ་བསྒྱུར་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

པའི་ཚེས་༢༥་ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བ་ལྟར་བྱས་པ་ཡིན་ན། ཨ་མི་རི་ཀའི་མངའ་སྡེ་མི་ནི་སོ་ཀྲའི་ཡོངས་གྲགས་ཆེ་བའི་མ་ཧོ་སྨན་ཁང་གིས་༧གོང་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཁམས་ཐོག་རྒྱུན་ལྡན་གྱི་རྟག་དཔྱད་གནང་བའི་རྗེས། སྨན་པ་ཁག་གིས་བདུན་ཕྲག་རེ་ཟུང་སྐུ་ངལ་གསོ་དགོས་པའི་ལམ་སྟོན་ཕུལ་ཡོད་པར་བརྟེན། ༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རིང་མིན་ཟླ་བ་རྗེས་མ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་མངའ་སྡེ་བཞིའི་ནང་ཆིབ་བསྒྱུར་མཛད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་དག་ཕྱིར་འཐེན་གནང་ཡོད་སྐོར་

XS
SM
MD
LG