ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པ་དང་ཡུ་གུར་པ། རྒྱ་རིགས་ཤེས་ཡོན་ཅན་ཚོས་ཨ་བྷ་མར་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༤་ དང་༢༥་གཉིས་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གཉིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡོད་ཅིང་། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༡༦་གི་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བོད་པ་དང་ཡུ་གར་པ། དེ་བཞིན་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཇལ་འཕྲད་གྲོས་མོལ་སྐབས་སུ་སྲུད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མས་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ལ་ བོད་དོན་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན། རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སོགས་ལ་བཀའ་མོལ..

XS
SM
MD
LG