ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཙུགས་ནས་ལོ་༥༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་རིང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ལ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་བཙུགས་ནས་ལོ་༥༠་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གིས། དེ་ནི་དོན་ངོ་མའི་ཐོག་ནས་རང་སྐྱོང་གང་ཡང་མེད་པའི་ས་ཆ་ལ་རང་སྐྱོང་གི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་ཞུ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG