ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ལ་དོ་སྣང་གནང་དགོས་ལུགས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དང་པ་ཀི་སི་ཏན་གྱི་ས་མཚམས་ས་ཁུལ་དུ་མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་མཐུན་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་བརྩིས་མེད་བརྡལ་བཤིགས་བཏང་པར་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་ལུགས་པ་ཀི་སི་ཏན་གྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་འབོད་ཝྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་དང་ དེ་བཞིན་རྒྱ་གར་གྱིས་ཀྱང་དེ་དེ་བཞིན་པ་ཀི་སི་ཏན་ཕྱོགས་ནས་དེ་ཁུལ་དུ་མེ་འཕེན་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུའ་གྲོས་མཐུན་ལ་བརྩི་མེད་བཏང་ཡོད་ལུགས་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་་སྐོར

XS
SM
MD
LG