ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཤིན་ཏུ་གྲང་ངར་ཆེ་བའི་འཛམ་གླིང་གི་བྱང་སྣེའི་ས་ཁུལ་ལ་རོགས་རམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས། རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན། ཤིན་ཏུ་གྲང་ ངར་ཆེ་བའི་འཁྱགས་རོམ་ཅན་གྱི་འཛམ་གླིང་གི་བྱང་སྣེའི་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་ལ་ གཟིགས་སྐོར་གནང་པ་དང་འབྲེལ། འཛམ་གླིང་ས་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་ཀྱི་ ཚ་དྲོད་འཕེལ་རྒྱས་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་དཀའ་ རྙོག་འཕྲད་པའི་ཨ་ལར་སེ་ཀར་ས་གནས་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ། ཨ་མེ་རི་ཀ་དབུས་ གཞུང་གིས་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་གནང་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG