ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ར་ཤི་ཡས་མཚོ་དམག་གི་འཐབ་བྱུས་གསར་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པ།


ར་ཤི་ཡས་གསར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་མཚོ་དམག་གི་འཐབ་བྱུས་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དེས་བྱང་སྣེ་དང་ནུབ་བྱུང་རྒྱ་མཚོའི་ཐོག་དོ་སྣང་བྱས་པ་མ་ཟད་ རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་་གར་གཉིས་ཀྱིས་མཉམ་ལས་བྱེད་དགོས་པ་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པས་ དབྱེ་ཞིབ་མི་སྣས་ ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཁེ་ཕན་མང་པོའི་ཐོག་མཐུན་ཐབས་མེད་ན་ཡང་ འབྱུང་འགྱུར་རྒྱལ་ཁབ་་གཉིས་ནས་མཚོ་དམག་གི་ཐད་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་རྒྱུར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་སྲིད་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་སྦའེ་ཧོའ་ཡིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་ཡིན།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG