ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཨ་རིའི་གཟིགས་སྐོར་དེ་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེ་ལམ་ཞིག་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བྱེད་མཁན་མི་ཁྱོན་ཆེ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུ་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་དོན་དུ་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཡི་དབང་བསྒྱུར་འོག་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་གི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་སྲིད་འཛིན་ཞི་རིང་མིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་འཆར་ཡོད་པ་དེ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་ཀྱི་འདུག་ཅེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བྱེད་མཁན་ཚོས

XS
SM
MD
LG