ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་དུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་པ།


བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་དེ་རིང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔའི་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ་བ་སོགས་བར་ལམ་ལོ་ཤས་རིང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཧ་ཅང་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་ཞུ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་སྐོར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ས་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་བོད་མི་ཞིག་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG