ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་མང་པོ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུ་ཁས་ལེན།


ས་ཡོམ་གྱི་གནོད་ཚབས་ཧ་ཅང་གི་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་པའི་རྗེས། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ། རྒྱལ་སྤྱིའི་རོགས་ཚོགས་ ཁག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས། བལ་ཡུལ་སླར་གསོ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ། ཨ་སྒོར་ ཐེར་འབུམ་གསུམ་སྐོར་གྱི་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱེད་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། བལ་ཡུལ་སླར་གསོའི་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་དུ། རོགས་རམ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་བྱེད་མཁན་ རྒྱ་གར་དང་། རྒྱ་ནག ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG