ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཕི་ལི་པིན་གྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་ཁང་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ཞུ་གཏུགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་གླིང་གསར་རྒྱག་གི་ལས་གཞི་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱ་རྒྱུའི་མཚམས་སུ་བསླེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་བརྗོད་པའི་རྗེས་ཁ་ཉིན་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ཕི་ལི་པིན་གྱིས་ རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕི་ལི་པིན་མཚོ་འམ་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ནང་མཚོ་གླིང་གསར་བཟོའི་ལས་གཞི་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་རྒྱ་ནག་ལ་ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད་པ་དང་

XS
SM
MD
LG