ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་གཅིག་བསད་པ།


A Uighur man looks on as a truck carrying paramilitary policemen travel along a street during an anti-terrorism

རྒྱ་ནག་གི་ཤི་ཡན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་ལག་ཁྱེར་ཉོ་མཁན་མང་ཚོགས་བང་སྒྲིག་ནས་སྡོད་ས་ཞིག་ཏུ་ཡུ་གུར་མི་རིགས་གཅིག་གི་ལག་་ཏུ་ས་བག་གཅིག་འཁྱེར་ནས་བསྡད་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་ཡུ་གུར་མི་རིགས་དེ་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབས་ཏེ་རྐྱེན་ལམ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད་ དེ་ཡང་ན་ནིང་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ནུབ་གྲོང་ཁྱེར་ཀུན་མིང་གི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སུ་གྲི་བརྒྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྟེ་སྐབས་དེར་མི་གྲངས་༣༡རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པའི་དོན་རྐྱེན་ཐེ་བའི་དེ་ཁུལ་དུ་དྲག་ཟིང་གི་གནས་ཚུལ་ཐེངས་འགའ་ཤས་བྱུང་པར་བརྟེན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུལ་དེའི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ཁག་གི་ནང་དམ་དྲག་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG