ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ཐའི་ཝན་གྱི་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པར་རྒྱ་ནག་གི་ཐད་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་བརྗོད་པ།


ཐའི་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་རྗེས་མ་ཆགས་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་པ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོའི་ངང་གནས་རྒྱུའི་ལང་ཕྱོགས་འཛིན་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་པ་ལྟར་ རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་ལམ་བཟང་པོ་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་སྐོར་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་ལུགས་རྒྱ་ནག་གིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG