ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཞིང་འབྲོག་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ བོད་ཀྱི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བ་སྐྱེལ་སྟངས་དེ་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་དོ་ཕོག་མེད་པར་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་གི་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནའ་མོའི་ལམ་སྲོལ་དེ་དག་རྩ་མེད་བཟོ་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་བསྟར་གྱིན་འདུག་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། དེང་སྐབས་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁམས་རིག་པ་བ་ཚོས་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG