ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་དུ་ཕི་ལི་པིནསེ་ཡི་དམག་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་གི་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་དུས་རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་རྒྱ་མཚོའི་ས་ཁུལ་ནས་ཕི་ལི་པིནསེ་ཡི་མཚོ་དམག་དཔུང་སྡེ་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་བའི་དོན་རྐྱེན་གང་འཚམ་ཤིག་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕི་ལི་པིནསེ་ཡི་མཐོ་རིམ་དམག་དཔོན་ཡིས་ཕི་ལི་པིནསེ་ཡི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་བརྗོད་འདུག་པ་དང་ དུས་མཚུངས་རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་མཚོ་དམག་དཔུང་སྡེས་ཁུལ་དེའི་ནང་སིམ་འཛུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་འདུག

XS
SM
MD
LG