ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ཚོགས་པས་ས་ཡོམ་གྱི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་སུ་རོགས་རམ་མུ་མཐུད་བྱེད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་གི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ལས་རིམ་ནང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཚོས་ས་ཡོམ་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་བལ་ ཡུལ་ནང་དུ་རོགས་རམ་གྱི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་དེ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་བལ་ ཡུལ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་བཀྲིས་ཟླ་བ་ ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG