ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཙན་ཚོགས་ཆེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཟླ་བ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༢༣ དང་༢༤ བཅས་ཉིན་གྲངས་གཉིས་ཀྱི་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་ བཙན་ཚོགས་ཆེན་ཞེས་པ་ཞིག་འཚོགས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆེན་དེར་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་། དེ་བཞིན་། ཡོ་རོབ་སོགས་ནས་བོད་མི་ན་གཞོན་བརྒྱ་ལྷག་གིས་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG