ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༣༠

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཉི་ཧོང་གི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་ཐུག་འཕྲད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་མི་དམངས་ཚོགས་ཁང་ཆེན་མོར་ཉི་ཧོང་བ་སྟོང་ཕྲག་༣་ལ་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ཉི་ཧོང་མི་དམངས་གཉིས་ལ་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་འབྲེལ་གཏུག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG