ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཧོང་ཀོང་གི་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་ཁག་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་བཞིན་པ།


ཧོང་ཀོང་གི་བདག་དབང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩིས་ལེན་བྱས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་དམངས་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་ཁག་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་ཉེ་ཆར་ཡང་ཀློག་པ་པོས་ཀློག་འདོད་ཡོད་ཀྱང་གཞུང་ལ་ཚོར་སྣང་སྐྱེན་པའི་དཔེ་དེབ་ཀྱི་རིགས་ལ་ཚོེད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ནུས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཧོང་ཀོང་གི་དཔེ་དེབ་ཚོང་ཁང་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG