ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གྱི་བསྐྱར་གསོའི་འཛུགས་སྐྲུན་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་རོགས་རམ་བྱ་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་གཞུང་ལ་ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་ལ་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་ཐེངས་གཉིས་བྱུང་བར་བརྟེན། སླད་ཕྱིན་བལ་ཡུལ་ལ་བསྐྱར་གསོའི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་དུས་སྔོན་ཆད་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག་བྱུང་བའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཡུལ་གྲུ་མེཀ་སཱི་ཀོའི་ཁང་པ་གསར་རྒྱག་བྱེད་སྟངས་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ཏེ།

XS
SM
MD
LG