ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རཀ་གི་གྲོང་ཁྱེར་རཱ་མཱ་ཌིར་ཁ་ཆེ་དྲག་སྐྱོད་པས་གཏོང་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་ཨི་རག་གི་ཞིང་ཆེན་ཆེ་ཤོས་དེའི་རྒྱལ་ས་རཱ་མཱ་ཌི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད་ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཀྱང་། ཨ་མི་རི་ཀ་མངའ་སྡེ་གཅིག་སྒྲིལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་དེའི་རྒྱལ་སའི་ནང་དུ་སྔར་བཞིན་འཐབ་འཁྲུག་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་པ་ལས་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བཙན་བཟུང་བྱས་ཚར་མེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG