ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༥ ཚེས་༡༣


དཔལ་སྟོད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་གསང་འདུས་ཀྱི་བཀའ་དབང་། རྒྱ་གར་མང་ཚོགས་ལ་བཀའ་སློབ། བལ་ཡུལ་དུ་ཡང་བསྐྱར་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆག ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ར་ཤེ་ཡའི་འབྲེལ་བ།

XS
SM
MD
LG