ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དུས་རབ་༢༠་པའི་ཚན་རིག་པ་གྲགས་ཅན་ཨལ་བྷར་ཊི་ཨེ་དབྱིན་སི་ཐན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ང་ཚོས་སྐབས་རེར་འཛམ་གླིང་ནང་དུ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་མཁན་དང་རླབས་ཆེན་གྱི་མཛད་རྗེས་བཞག་པའི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་ཁག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་རེ་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་དུ་ཇར་མན་ཎིར་འཁྲུངས་པའི་དུས་རབ་༢༠་པའི་ཚན་རིག་པ་སྙན་གྲགས་ཅན་དང་བྱས་རྗེས་ཅན་ཨལ་བྷར་ཊི་ཨེ་དབྱིན་སི་ཐན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས་ཤིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

XS
SM
MD
LG