ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས་དེ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་དྲོར་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་ཁྲིམས་ལུགས་གསར་པའི་ཟིབ་བྲིས་དེ་ལ་མི་མང་གི་བསམ་འཆར་མཉན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་ད་བར་དུ་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པ་དང་།

XS
SM
MD
LG