ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བལ་ཡུལ་གྱི་ས་ཡོམ་དང་བོད་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུ་མཛོད་ཁག་གི་ཉེན་ཀ


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་བལ་ཡུལ་ས་ཡོམ་ཚབས་ཆེན་བརྒྱབ་པ་དང་ད་དུང་ཡང་ས་འགུལ་རྒྱུག་སྲིད་པའི་རྒྱུའི་ཉེན་ཀ་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་མཐོ་སྒང་ས་ཁུལ་དུ་ ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་མང་དག་ཅིག་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་མཁས་པ་ཚོས་བོད་ནང་ལ་ཆུ་ཤུགས་གློག་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་རྒྱུ་དགོས་གལ་མེད་ལུགས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་རུང་། ད་ལྟའི་སྐབས་འདིར་བོད་ལ་ས་འགུལ་བརྒྱུག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་ཞིག་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG