ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྙན་སེང་།


གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཐད་ གསན་བཞེས་ཀྱི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བར་ ལྷན་ཚོགས་ དེའི་ཚོགས་གཙོ་སྦྲེལ་པོ་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་James McGovern གྱིས་དབུས་པའི་གནད་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་ཕེབས་པའི་སར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དང་བཀའ་ཟུར་བཀྲས་མཐོང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་དང་བླ་མ་སྐྱབས་ལགས་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ལེགས་པར་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ གསན་བཞེས་འདུ་འཛོམས་དེའི་ཐོག་ཆེད་བཅར་ཞུ་མཁན་འདི་གའི་ལས་བྱེད་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG