ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གའོ་ཡུའི་ལ་ལོ་༧་གྱི་ཁྲིམས་གཅོད།


རྒྱ་ནག་གི་ཁྲིམས་ཁང་ཞིག་གིས་ལོ་ན་༧༡་ལ་སོན་པའི་གསར་འགོད་པ་གྲགས་ཅན་གའོ་ཡུའི་ལ་ལོ་༧་གྱི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་ཅིང་། གའོ་ཡུའི་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་རུང་དོ་བདག་གིས་རང་ལ་རབཙུགས་པའི་ནག་ཉེས་དེར་ངོས་ལེན་བྱས་མེད་པ་དང་། སྤྱིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་པ་ཁག་ལ་ཚེ་བཙོན་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་མོད། ཡིན་ནའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གའོ་ཡུས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཅི་ཞིག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་མེད་གསལ་བོར་བཤད་མེད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG