ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་འགོག་ཐབས་སུ་གྲོས་མོལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཡོང་དཀའ་བ།


དེང་སྐབས་སུས་སཱི་ནང་འཚོག་བཞིན་ཡོད་པ་་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་ཁག་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུར་དམིགས་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་ཐོག་ནས་མ་འོངས་གྲོས་མཐུན་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་་དེ་རིང་རེས་གཟའ་མིག་དམར་གྱི་མཚན་གུང་ལ་གཏན་འབེབས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདས་པའི་ཟླ་བ་༡༨ཙམ་ཞིག་རིང་ ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་ཐདཨི་རན་དང་མཉམ་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་་རྒྱལ་ཁབ་དྲུག་ནས་གྲོས་མོལ་རིམ་མང་པོ་བྱས་པ་བ་ཁག་གི་ནང་དུས་ཐོག་ཐག་གཅོད་མ་བྱུང་བར་་་དུས་འགྱངས་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སུ་གྱར་ཡོད་འདུག ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡང་།་གྲོས་མོལ་འདི་ཐོག་ནས་་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ ལས་འཆར་མཚམས་འཇོག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་མོལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཞིག་གཏན་འབེབས་ ཡོང་གི་ཡོད་མེད་བརྗོད་དཀའ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གསན་རོགས་གནང་། ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་འཆར་འགོག་ཐབས་གྲོས་མོལ་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་ཡོང་དཀའ་བ།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG