ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་འཛིན་བཟུང་།


ཕྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༡༢་ཀྱི་དགོང་མོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོ་གཙོས། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་༤༠་ཡས་མས་ཤིག་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་ཅིང་། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཚོས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༦་པ་དང་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་སྒེར་ལངས་ཐེངས་༥༦་པའི་དུས་དྲན་སྐབས་སུ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་པས། ཁོང་ཚོ་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་བཀག་ཉར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG