ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

ཨོ་སི་ཊོ་ལེས་ཡའི་སྲིད་དོན་སྐྱབས་བཅོལ་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱུང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་སི་ཊོ་ལེས་ཡ་ཡིས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་སྐྱབས་བཅོལ་ཡོང་མཁན་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ་བཟོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་བརྡུང་གདོང་ལེན་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་འགལ་གྱི་ཡོད་པ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཨོ་སི་ཊོ་ལེས་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གིས། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་སྲིད་ཇུས་བཟོས་ཡོད་པ་ངོས་ལེན་བྱས་མི་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG