ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༡

ཨོ་སེ་ཀྲེ་རེ་ལི་ཡ་དང་ལའོ་སེ།


དེང་སྐབས་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་ཡུལ་གྲུ་ལའོ་སེ་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པར་བརྟེན། ཕྱི་ཟླ་༣་ཚེས་༥་ཉིན་ཨོ་སེ་ཀྲེ་ལི་ཡ་དང་ལའོ་སེའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ། ལའོ་སེ་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་ཕྱོགས་དགོས་པའི་གླེང་མོལ་ངེས་པར་དུ་བྱ་དགོས་ཞེས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་རྟོག་ཚོགས་པས་ཨོ་སེ་ཀྲེ་རེ་ལི་ཡའི་གཞུང་འབྲེལ་དཔོན་རིགས་ཚོར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་ཡོད་པ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG