ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༥་ལོའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ།


འདི་ཟླའི་ཚེས་༢་དང་ཚེས་༣་གཉིས་ལ་༢༠༡༥་ལོའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་པ་རེ་ཞིག་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་ཅིང་། ད་ལོའི་ཞུ་གཏུག་ལ་ཨ་རིའི་བོད་པ་མང་པོ་ཞིག་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་ནས་ཕེབས་ཡོད་པའི་གྲས་སུ་མངའ་སྡེ་ཨི་ལི་ནོ་ཡའི་བོད་པ་གཉིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG