ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སིང་ག་ལས་རྒྱ་ནག་གི་མ་རྩ་འཛུགས་འཇོག་གི་ལས་འཆར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སིང་ག་ལའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་ནག་ལ་གཟིགས་སྐོར་ཐེངས་དང་པོ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་འབྲེལ་ཡོད་ཡུལ་གྲུ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་ཁག་མི་མང་གི་ཁེ་ཕན་ལ་རན་པ་ཞིག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་གསུངས་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་སིང་ག་ལའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པས་རྒྱ་ནག་ལས་རྒྱ་གར་ལ་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་དང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།།

XS
SM
MD
LG