ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༡༤ལོའི་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བཏོན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༩་ཉིན་གྱི་ཕ་ཡུལ་གླེང་སྟེགས་ནང་བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤་ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་སྙན་ཐོ་དེ་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱ་ཡིག་གི་ནང་དུའང་སྤེལ་བའི་ཐད་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚེ་རིང་རྒྱལ་ལགས་དང་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG