ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ཨ་རི་བཅས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ད་ལམ་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་གཟིགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་། སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མ་དང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་ཊི་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ཨེ་ཤེ་དང་ཞེ་བདེ་རྒྱ་མཚོ་དང་རྒྱ་གར་རྒྱ་མཚོའི་ཐད་ཟུང་སྦྲེལ་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཞེས་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ནང་གསལ། ཨེ་ཤེ་ཡ་དང་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁུལ་གྱི་བདག་དབང་རྩོད་གླེང་ཁག་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG